Solpanel och solcellsanläggningar för små och stora fastigheter

Funderar du på att investera i en solcellsanläggning? Oavsett om du är en villaägare, bostadsrättsförening, lantbrukare, skogsfastighetsägare eller driver en kommersiell fastighet så har vi en lösning för dig. Vi erbjuder högkvalitativa nätanslutna system från Mickes Bygg för allt från små villafastigheter upp till stora industrifastigheter.

Solel - så fungerar det

När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan fram- och baksida på cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram- och baksidan så produceras likström. För att elen sedan ska kunna användas i en fastighet så omvandlar man likströmmen till växelström med en s k Växelriktare.

Elproduktionen är som högst på sommarperioden (mellan mars och oktober) och cirka 10-15 % av den inkom- mande solenergin blir omvandlad till elektricitet.

Solpaneler kräver mycket lite underhåll eftersom det inte finns några rörliga delar som kan börja krångla. Panelerna behöver inte heller rengöras eftersom dess verkningsgrad inte påverkas nämnvärt av smuts.

Solpanel lagrar inte elen

Så länge solen skiner på dina solpaneler så producerar de energi. Solpaneler kan inte lagra den outnyttjad energi men det är möjligt att komplettera panelerna med batterier för att ha energi även när solen gått ner.

Sälj din överskottsel

Du kan också sälja din överskottsel genom att mata in överskottselen på elnätet. Då kan du sälja den till ett elbolag, som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder.

Så används solpaneler

Idag används solceller till framförallt bostadshus, villor, företag och offentliga byggnader som komplement till en annan energikälla. Brukligt är att montera panelerna på taket men det finns också solkraftsanläggningar där man ställt upp solcellsmoduler över stora ytor.

Solpaneler och solceller. Klicka på punkterna för att läsa mer.
1

Solens strålar

2

Solpaneler producerar el

3

Växelriktaren omvandlar elen till 230V

4

Elcentral

5

El till huset

6

Nätägarens elmätare för köp / sälj av överskottsel

Klicka på punkterna för att läsa mer.

Microproduktion

När du investerar i en solcellsanläggning finns det idag en möjlighet att sälja din överskottsproduktion till ett energibolag. Förutsättningarna på denna marknad förändras snabb i avvaktan på att det ska skapas gemensam lagstiftning på området.

För att få dagsaktuell information bör du söka efter information på internet eller hos ditt lokala energibolag. Från och med den 1 januari 2015 kan den som matar sin överskottsenergi från solceller till elnätet få göra skatteavdrag med 60 öre per kilowattimme.

Maximalt avdrag är 18 000 kr per år.

Fördelar med solpaneler

Räkna ut vilken effekt du kan få på din solpanel

I tabellen kan du se ungefärlig effekt för solceller i olika väderstreck och utifrån takets eller markställningens lutning.

Räkna ut vilken effekt du kan få på solpanelerna

Begär offert